THUISVERPLEEGKUNDE MET LIEFDE VOOR HET VAK

In acht jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een team van 20 verpleegkundigen.  Maandelijks sturen wij ons werkschema door zodat patiënten weten welke verpleegkundige die dag zal langskomen.

Eén keer per maand vergaderen we met ons team. Daarnaast wordt er via mail of telefonisch ook veel overlegd. Als het nodig is, maken we ook tijd om in de voorziening of met de familie in gesprek te gaan. p

Als groep hebben wij al enkele bijscholingen gevolgd, specifiek gericht op onze doelgroep (autisme, hanteringstechnieken, orthopedisch materiaal, SMOG, cocoonen,…). Buiten deze specifieke onderwerpen volgt elke verpleegkundige jaarlijks ook nog een aantal andere bijscholingen, naar zijn of haar interesses. Zo proberen we de "VIP" op een hoger niveau te tillen.

Jaarlijks organiseren we onze VIP-fuif. Daar worden alle patiënten en hun begeleiding op uitgenodigd. Samen met hen smullen we van lekkere dingen en gooien we de beentjes  een hele middag los. Dit is voor ons de hoogdag van het jaar... 

Nog bepaalde vragen over onze werking? Dan raden wij u aan om even contact op te nemen met Sofie Hendrickx van VIP Thuisverpleging.