MISSIE & VISIEPatienten:

VIP wil toonaangevend zijn in de zorg voor mensen met een beperking. Het team wil blijven groeien opdat er antwoord kan gegeven worden op de noden van instellingen voor deze doelgroep, steeds met kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, comfort en  zorgen vanuit het hart als hoogste prioriteit. Iedere patient heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, dit bieden we aan door onze grote voorliefde t.a.v de doelgroep. Bij het opstarten van een nieuwe zorg wordt er samen met het multidisciplinair team/familie gekeken hoe dit geimplimenteerd kan worden in het dagschema en leefritme van de bewoner. De voorbije jaren hebben we ons als team op verschillende vlakken bijgeschoold, in het bijzonder gericht op onze doelgroep: SMOG, basale stimulatie, correct possistioneren, gebruik van orthopedisch materiaal, model van dosen. Door deze opleidingen en onze jarenlange ervaring onderscheiden wij ons van anderen naar onze doelgroep toe.

 

Team:

Bij VIP thuisverpleging is samenwerken, collegiaal zijn & er zijn voor je collega’s! Elkaar respecteren als mens en collega, erken ieders kwaliteiten en spreek elkaar aan indien het minder gaat. Flexibiliteit is een belangrijke teameigenschap, we gaan er vanuit dat ieder zich binnen zijn mogelijkheiden zo flexibel mogelijk opstelt.

Een VIP collega is een enthousiast iemand, die elke dag zijn job met veel goesting doet. Dit weerspiegelt zich in de zorg, in samenwerking met anderen, maar vooral in interactie met onze patienten.

Binnen ons team is er de ruimte om eigen grenzen aan te geven, we gaan samen op zoek naar een geschikte oplossing indien zich een probleem voordoet.

 

 

MISSIE

 

Het VIP team is een enthousiaste groep verpleegkundigen die uitblinken in het verlenen van kwalitatieve, warme en unieke zorg aan mensen met een beperking. VIP wil evolueren naar kernteams per regio en fungeren als bindmiddel tussen de  verschillende voorzieningen, zodat kruisbestuiving, verbinding en leren van elkaar mogelijk wordt gemaakt. In het groeien en groter worden staan we erop dat we geen afbraak doen aan onze visie.